Edukacja seksualna
dzieci i młodzieży.
Przegląd zagrożeń

Sobota, 8 czerwca 2019 r.
PGE Narodowy

W obliczu toczącej się w Polsce dyskusji na temat edukacji seksualnej dzieci w szkołach i przedszkolach, warto odnieść się do doświadczeń krajów Zachodu, gdzie podobne programy funkcjonują od wielu lat. Prześledzenie ewolucji tych programów oraz poznanie skutków, do jakich prowadzą, pomaga w odpowiedzi na pytanie, czy edukacja seksualna najmłodszych jest rzeczywistą potrzebą cywilizacyjną czy też przejawem presji ideologicznej i dążeniem do zmiany norm kulturowych, obyczajowych i społecznych.

Dlatego Centrum Życia i Rodziny zorganizowało konferencję „Edukacja seksualna dzieci i młodzieży. Przegląd zagrożeń” z udziałem najgłośniejszych nazwisk związanych ze sporem wokół edukacji seksualnej.

Chcieliśmy pomóc w odpowiedzi na podstawowe pytania nurtujące każdego zaangażowanego w tę debatę, a zwłaszcza rodziców:

  • Czy edukacja seksualna w szkołach jest naprawdę potrzebna?
  • Jaka wizja ludzkiej seksualności stanowi podstawę edukacji seksualnej?
  • Co jest prawdziwym celem edukatorów seksualnych?
  • Jakie konsekwencje spotykają rodziców, którzy odmówią udziału swoich dzieci w edukacji seksualnej?
  • Jakie organizacje są zaangażowane w promocję edukacji seksualnej na świecie?
  • Jakie długofalowe skutki społeczne wywołuje edukacja seksualna dzieci i młodzieży?

Zachęcamy do odsłuchania wykładów!

Wykłady

Prof. Judith Reisman

Założycielka Instytutu Ochrony Dzieci, profesor prawa na Liberty University School of Law. W swoich publikacjach wykazała oszustwa A. Kinseya oraz negatywny wpływ czasopism erotycznych i pornograficznych. Ma swoje zasługi w walce z handlem ludźmi. Jest też biegłym sądowym z zakresu przemocy na tle seksualnym, pornografii i homoseksualizmu. 

Prof. Mark Regnerus

Jest profesorem nadzwyczajnym socjologii na University of Texas at Austin i członkiem Instytutu Studiów nad Rodziną i Kulturą. Autor głośnego raportu o negatywnych konsekwencjach wychowywania dzieci przez pary jednopłciowe oraz kilku książek i serii artykułów na temat wychowania i edukacji dzieci i młodzieży. Wraz z żoną Deeann mają trójkę dzieci.

Agnieszka Marianowicz-Szczygieł

Absolwentka psychologii na KUL, doradca chrześcijański, wiceprezes Fundacji Instytut Analiz Płci i Seksualności „Ona i On”, członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich; pisze artykuły popularno-naukowe, prowadzi grupy wsparcia, zajmuje się także psychoedukacją w dziedzinie zagadnień związanych z rodziną, płcią i seksualnością.

Zbigniew Barciński

Prezes Stowarzyszenia Pedagogów "Natan", członek zarządu Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, współinicjator i koordynator programowy Koalicji Obywatelskiej "Dla Rodziny", członek Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.
Pedagog, teolog, doktorant KUL. Autor artykułów naukowych i książek z pedagogiki i teologii oraz programów szkoleń warsztatowych dla katechetów i nauczycieli.

Dr Błażej Kmieciak

Dyrektor Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris, doktor nauk społecznych w zakresie socjologii prawa, bioetyki oraz pedagog specjalny. Adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wykładowca prawa w Pracowni Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Autor wielu artykułów i kilku książek dotyczących prawa medycznego, psychiatrii społecznej oraz socjologii prawa.

Alisa Jordheim

Założyciel fundacji Justice Society, której celem jest przeciwdziałanie handlu ludźmi (zwłaszcza dziećmi na tle seksualnym). Prowadzi na ten temat wykłady, daje konsultacje prawne (współpracuje m.in. z Prokuratorem Generalnym Texasu) oraz współtworzy międzynarodowe programy do walki z tym procederem.

Jean-Paul Benglia

Badacz problematyki relacji damsko-męskich. Od 2006 roku zajmuje się wpływem teorii gender na zachowania i relacje młodzieży. Autor książki „Teoria gender - filozoficzna ułuda narzucana dzieciom i nastolatkom (La théorie du genre: Un délire philosophique imposé aux enfants et adolescents!)”. Uczestnik protestu La Manif pour Tous w 2016 r przeciwko wprowadzaniu ideologii gender w edukacji publicznej we Francji.

Małgorzata Jurkowska

Pedagog, specjalista wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, z praktyką pracy w placówkach takich jak przedszkola, domy dziecka i świetlice środowiskowe.

Galeria

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych w naszej Fundacji

© Centrum Życia i rodziny 2019

Wesprzyj inicjatywy
Centrum Życia i Rodziny!

Patronaty

Close Menu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa (administrator danych), w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Nowogrodzka 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo: iod@czir.org.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe informowanie o przebiegu kampanii oraz o realizacji celów statutowych Fundacji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres iod@czir.org Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.