Edukacja seksualna
dzieci i młodzieży.
Przegląd zagrożeń

Sobota, 8 czerwca 2019 r.
PGE Narodowy

W obliczu toczącej się w Polsce dyskusji na temat edukacji seksualnej dzieci w szkołach i przedszkolach, warto odnieść się do doświadczeń krajów Zachodu, gdzie podobne programy funkcjonują od wielu lat. Prześledzenie ewolucji tych programów oraz poznanie skutków, do jakich prowadzą, pomaga w odpowiedzi na pytanie, czy edukacja seksualna najmłodszych jest rzeczywistą potrzebą cywilizacyjną czy też przejawem presji ideologicznej i dążeniem do zmiany norm kulturowych, obyczajowych i społecznych.

Dlatego Centrum Życia i Rodziny zorganizowało konferencję „Edukacja seksualna dzieci i młodzieży. Przegląd zagrożeń” z udziałem najgłośniejszych nazwisk związanych ze sporem wokół edukacji seksualnej.

Chcieliśmy pomóc w odpowiedzi na podstawowe pytania nurtujące każdego zaangażowanego w tę debatę, a zwłaszcza rodziców:

  • Czy edukacja seksualna w szkołach jest naprawdę potrzebna?
  • Jaka wizja ludzkiej seksualności stanowi podstawę edukacji seksualnej?
  • Co jest prawdziwym celem edukatorów seksualnych?
  • Jakie konsekwencje spotykają rodziców, którzy odmówią udziału swoich dzieci w edukacji seksualnej?
  • Jakie organizacje są zaangażowane w promocję edukacji seksualnej na świecie?
  • Jakie długofalowe skutki społeczne wywołuje edukacja seksualna dzieci i młodzieży?

Zachęcamy do odsłuchania wykładów!

Wykłady

Prof. Judith Reisman

Założycielka Instytutu Ochrony Dzieci, profesor prawa na Liberty University School of Law. W swoich publikacjach wykazała oszustwa A. Kinseya oraz negatywny wpływ czasopism erotycznych i pornograficznych. Ma swoje zasługi w walce z handlem ludźmi. Jest też biegłym sądowym z zakresu przemocy na tle seksualnym, pornografii i homoseksualizmu. 

Prof. Mark Regnerus

Jest profesorem nadzwyczajnym socjologii na University of Texas at Austin i członkiem Instytutu Studiów nad Rodziną i Kulturą. Autor głośnego raportu o negatywnych konsekwencjach wychowywania dzieci przez pary jednopłciowe oraz kilku książek i serii artykułów na temat wychowania i edukacji dzieci i młodzieży. Wraz z żoną Deeann mają trójkę dzieci.

Agnieszka Marianowicz-Szczygieł

Absolwentka psychologii na KUL, doradca chrześcijański, wiceprezes Fundacji Instytut Analiz Płci i Seksualności „Ona i On”, członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich; pisze artykuły popularno-naukowe, prowadzi grupy wsparcia, zajmuje się także psychoedukacją w dziedzinie zagadnień związanych z rodziną, płcią i seksualnością.

Zbigniew Barciński

Prezes Stowarzyszenia Pedagogów "Natan", członek zarządu Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, współinicjator i koordynator programowy Koalicji Obywatelskiej "Dla Rodziny", członek Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.
Pedagog, teolog, doktorant KUL. Autor artykułów naukowych i książek z pedagogiki i teologii oraz programów szkoleń warsztatowych dla katechetów i nauczycieli.

Dr Błażej Kmieciak

Dyrektor Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris, doktor nauk społecznych w zakresie socjologii prawa, bioetyki oraz pedagog specjalny. Adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wykładowca prawa w Pracowni Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Autor wielu artykułów i kilku książek dotyczących prawa medycznego, psychiatrii społecznej oraz socjologii prawa.

Alisa Jordheim

Założyciel fundacji Justice Society, której celem jest przeciwdziałanie handlu ludźmi (zwłaszcza dziećmi na tle seksualnym). Prowadzi na ten temat wykłady, daje konsultacje prawne (współpracuje m.in. z Prokuratorem Generalnym Texasu) oraz współtworzy międzynarodowe programy do walki z tym procederem.

Jean-Paul Benglia

Badacz problematyki relacji damsko-męskich. Od 2006 roku zajmuje się wpływem teorii gender na zachowania i relacje młodzieży. Autor książki „Teoria gender - filozoficzna ułuda narzucana dzieciom i nastolatkom (La théorie du genre: Un délire philosophique imposé aux enfants et adolescents!)”. Uczestnik protestu La Manif pour Tous w 2016 r przeciwko wprowadzaniu ideologii gender w edukacji publicznej we Francji.

Małgorzata Jurkowska

Pedagog, specjalista wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, z praktyką pracy w placówkach takich jak przedszkola, domy dziecka i świetlice środowiskowe.

Galeria

Wesprzyj inicjatywy
Centrum Życia i Rodziny!

Patronaty