Centrum Życia i Rodziny zaprasza na konferencję:

Edukacja seksualna
dzieci i młodzieży.
Przegląd zagrożeń

Sobota, 8 czerwca 2019 r.
Stadion PGE Narodowy

Nasi prelegenci

Dr Judith Reisman

Założycielka Instytutu Ochrony Dzieci, profesor prawa na Liberty University School of Law. W swoich publikacjach wykazała oszustwa A. Kinseya oraz negatywny wpływ czasopism erotycznych i pornograficznych. Ma swoje zasługi w walce z handlem ludźmi. Jest też biegłym sądowym z zakresu przemocy na tle seksualnym, pornografii i homoseksualizmu. 

Dr Mark Regnerus

Jest profesorem nadzwyczajnym socjologii na University of Texas at Austin i członkiem Instytutu Studiów nad Rodziną i Kulturą. Autor głośnego raportu o negatywnych konsekwencjach wychowywania dzieci przez pary jednopłciowe oraz kilku książek i serii artykułów na temat wychowania i edukacji dzieci i młodzieży. Wraz z żoną Deeann mają trójkę dzieci.

Hugo Bos

Działacz społeczny, prezes stowarzyszenia Stichting Civitas Christiana w Holandii, które działa w obronie rodziny i wartości chrześcijańskich.

Zbigniew Barciński

Prezes Stowarzyszenia Pedagogów "Natan", członek zarządu Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, współinicjator i koordynator programowy Koalicji Obywatelskiej "Dla Rodziny", członek Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.
Pedagog, teolog, doktorant KUL. Autor artykułów naukowych i książek z pedagogiki i teologii oraz programów szkoleń warsztatowych dla katechetów i nauczycieli.

Agnieszka Marianowicz-Szczygieł

Absolwentka psychologii na KUL, doradca chrześcijański, wiceprezes Fundacji Instytut Analiz Płci i Seksualności „Ona i On”, członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich; pisze artykuły popularno-naukowe, prowadzi grupy wsparcia, zajmuje się także psychoedukacją w dziedzinie zagadnień związanych z rodziną, płcią i seksualnością.

Małgorzata Jurkowska

Pedagog, specjalista wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, z praktyką pracy w placówkach takich jak przedszkola, domy dziecka i świetlice środowiskowe.

Program

 • 11:00

  Briefing prasowy

 • 11:20

  Otwarcie konferencji

 • 11:40

  dr Judith Reisman:
  Założenia złożonej edukacji seksualnej
  (Comprehensive Sexual Education)

 • 13:10

  Zbigniew Barciński:
  Rodzina w międzynarodowych programach edukacji seksualnej

 • 13:35

  Agnieszka Marianowicz-Szczygieł:
  Wpływ edukacji seksualnej na rozwój dzieci i młodzieży

Patronaty

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych w naszej Fundacji

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych w naszej Fundacji

Bardzo prosimy o wsparcie tego wydarzenia:

© Centrum Życia i rodziny 2019

Close Menu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa (administrator danych), w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Nowogrodzka 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo: iod@czir.org.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe informowanie o przebiegu kampanii oraz o realizacji celów statutowych Fundacji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres iod@czir.org Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.